Jūrmalas jauniešiem ir iespēja saņemt pašvaldības līdzfinansējumu līdz 200 eiro savu ideju īstenošanai.

image

Projektu konkursā ar savu ideju var piedalīties jebkurš jaunietis vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kurš mācās vai dzīvo Jūrmalā, vai jauniešu grupa. Projektu pieteikumu iesniegšana – līdz 31. martam.

 

Projektu konkursā pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt šādas aktivitātes:

  • fiziskās aktivitātes, kam nav nepieciešama mērķtiecīga, ilglaicīga iepriekšēja sagatavotība (piemēram, atklātie treniņi, amatierturnīri u. tml.);
  • radošā pašizpausme (radošās darbnīcas, nodarbības, meistarklases, performances  u. c.);
  • neformālās mācīšanās aktivitātes un pasākumi jaunu kompetenču, īpaši sociālo un sadarbības prasmju, apguvei vai esošo pilnveidošanai;
  • karjeras un uzņēmējdarbības izglītība (aktivitātes un pasākumi, kas veicina karjeras izglītību, kompetences saistībā ar uzņēmējdarbību);
  • iesaiste brīvprātīgajā darbā (aktivitātes un pasākumi, kas sniedz iespēju jauniešiem veikt brīvprātīgo darbu).

 

Konkursa nolikums, informācija par projektu vērtēšanas kritērijiem un prasībām projekta pieteikumu sagatavošanai pieejama vietnē bit.ly/projektukonkurss2021. Konsultācijām par projekta pieteikuma sagatavošanu var pieteikties, sazinoties ar Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centra pārstāvjiem sociālajos tīklos “Facebook”, “Instagram” (@jurmalasjauniesi), pa e-pastu (jurmalasjauniesi@edu.jurmala.lv) vai pa tālruni 26671826.