24. martā plkst. 18.00 tiešsaistes platformā ZOOM notiks projekta “Kas slēpjas aiz “normāli”/ It’s ok not to be ok*”” otrā nodarbība “Emociju stereotipi. Meitenes nedusmojas un puiši neraud”, kuru vadīs Laura Valaine, Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedra ārste-rezidente.

image

Nodarbībā apskatīsim un apspriedīsim stereotipus, kas ir saistīti ar emocijām – kāpēc meitenes nekad nedusmojas un puiši nekad neraud? Vai tiešām pietiek vienkārši ar pozitīvo domāšanu? Negatīvās emocijas ir sliktas?

 

Ar šīs nodarbības palīdzību, jaunieši aicina arī citus pievērt uzmanību savām emocijām un uzdot jautājumu - kāpēc mums šķiet, ka tas ir slikti, labi, pieņemami vai absurdi. Vai kāds mums to ir iemācījis un kā turpmāk skatīties uz šiem procesiem veselīgi.

 

Šī būs otrā nodarbība ciklā “Emocijas...”, kuram sekos cikli par mentālajiem traucējumiem un attiecībām. Nodarbības sastāv no divām daļām - teorētiskās un praktiskās daļas, kurā tiek piedāvātas metodes un aktivitātes, ar kuru palīdzību dalībnieki arī turpmāk var izzināt sevi un savas emocijas. Dalībniekiem ir arī iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus nozares speciālistiem.

 

Šī gada laikā tiks īstenotas 10 zinātnē balstītas nodarbības par dažādiem psihiskās veselības jautājumiem, kurās būs iespēja piedalīties jebkuram Jūrmalas jaunietim vecumā no 15 līdz 30 gadiem, bet dalība netiks atteikta arī citiem interesentiem.
Pieteikties otrajai nodarbībai var, izmantojot linku: https://bit.ly/emocijustereotipi.
 

Pieteikšanās ar savu īsto vārdu vai tā uzrādīšana nodarbības laikā nav obligāta, bet aicinām dalībniekus informēt mūs, ja pēc pieteikšanās apmeklēt nodarbību tomēr nebūs iespējams, jo vietu skaits ir ierobežots, bet pieprasījums – liels.


Vairāk par projektu, gaidāmajām aktivitātēm un visu aktuālo var lasīt Facebook lapā “It’s ok to not be ok” (@projectitsoknottobeok) - https://www.facebook.com/projectitsoknottobeok.

 

It’s ok not to be ok (Kas slēpjas aiz “normāli”) ir Eiropas Solidaritātes korpusa projekts, kura mērķis ir sniegt uz zinātniskiem pētījumiem balstītu informāciju par garīgo veselību un piedāvāt praktiskus risinājumus. Ideja par projektu radās aktīvai jauniešu grupai Jūrmalā pēc tam, kad viņi novēroja, cik ļoti viņu vienaudžu vidū ir izplatīts depresīvs, nomākts garastāvoklis, bezpalīdzības, vientulības, bezcerības, netaisnības izjūtas, motivācijas zudums, agresija. Viņu vēstījums ir vienkāršs: “Tas ir normāli, ja viss nav normāli!”

Projektu realizē biedrība “RED- Radošo Efektu darbnīca” sadarbībā ar Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centru (JIC), koordinē Laura Lazdāne (JIC).
 

*Projekts It’s ok not to be ok tika finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra, atbalstu.