Ar pirmsskolēnu un pirmsskolas skolotāju lielu aizrautību un informācijas komunikācijas tehnoloģiju sniegtajām iespējām Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte” turpinās Eiropas Savienības programmas  “Erasmus+” projektu “Dalīsimies ar rotaļām” (KA209 Nr. 2019-1-BG01-KA201-062605) un ““Prevencija ir labāka nekā dziedināšana,” kā teica Hipokrāts” (KA229 Nr.2019-1-EL01-KA129-0629312019-2021) aktivitātes.

image

Projektu mērķi ir pirmsskolēnu izziņas rosināšana, izmantojot rotaļas, dažādu veidu spēles, un veselīga dzīvesveida paradumu veidošana, to nostiprināšana ikdienā pirmsskolā, kā arī pirmsskolēnu ģimenēs. Būtisks ieguvums ir projektos iesaistīto izglītības iestāžu vadītāju un skolotāju savstarpēja dalīšanās pieredzē.

 

Projektu īstenošana uzsākta 2019.gadā, kad tika iepazīta izglītības sistēma un pedagoģiskā darba organizācija projektu partnervalstīs Rumānijā, Grieķijā un Spānijā. Pieredzes apmaiņā devās divas pirmsskolas “Saulīte” skolotājas, pirmsskolas izglītības metodiķe un vadītāja.

 

2021.gadā no 22.februāra līdz 26. februārim, kā noslēgums Olimpisko spēļu tēmai, attālināti notika pieredzes apmaiņa virtuālajā sanāksmē pirmsskolā “Buratinas” Lietuvā, iesaistoties astoņām Jūrmalas pirmsskolas “Saulīte” grupām.

 

Pirmsskolēni bija liecinieki Olimpisko spēļu izspēlētajai atklāšanas ceremonijai. Gan pirmsskolēniem, gan pirmsskolas skolotājiem aizraujošs šķita  virtuālais ceļojums pirmsskolā “Buratinas”. Ik dienu grupās, kā arī tiešsaistē pirmsskolēni baudīja veselīgas augu tējas pauzes, katru dienu veica “Ozoliņa rīta rosmi”, izspēlēja sporta stafetes un izveidoja radošo darbiņu izstādi par virtuālajā tiešsaistē piedzīvoto. Sanāksmes nedēļas izskaņā bijām liecinieki Olimpisko spēļu slēgšanas ceremonijai, Jūrmalas pirmsskolai “Saulīte” pārņemot Olimpisko karogu. Tika pieņemts lēmums nākamo virtuālo sanāksmi organizēt Latvijā.

 

Projekta ““Prevencija ir labāka nekā dziedināšana,” kā teica Hipokrāts” ietvaros  pirmsskolēni iepazinuši Olimpisko spēļu principus, talismanus, vēsturi, godīga sporta nozīmīgumu,  stiprinājuši savu veselību, esot fiziski aktīvi, iepazīstot un ikdienā pielietojot medicīnas tēva Hipokrāta ieteikumus. Pētīti ārstnieciskie augi, pirmsskolas dobēs stādīti garšaugi, spiestas dārzeņu un augļu sulas.

 

Projekta “Dalīsimies ar rotaļām” ietvaros iepazītas projekta partneru:  grieķu, bulgāru, itāļu, rumāņu, ziemeļmaķedoniešu un lietuviešu galda, ģimenes un sporta iecienītākās spēles. 2021.gads iesācies ar projekta “Dalīsimies ar rotaļām” muzikālajām rotaļām. Dodoties muzikālajās rotaļās, tiks izvēlētas iemīļotākās no tām, kas aizceļos pieredzes apmaiņā pie projekta partneriem. Iekļaujot projekta uzdevumus mācību procesā, rotaļnodarbību ietvaros pirmsskolēni izgatavoja  savus muzikālos sniegavīrus - instrumentus ritmizēšanai un pielietoja tos muzikālās rotaļās un spēlēs, kā arī rīta rosmē.

 

Projektu finansējums sniedzis iespēju papildināt pirmsskolas inventāru (laminatori, papīra giljotīna, koka lādes āra rotaļlietām) kā arī papildināt mācību līdzekļu un citu materiālu klāstu (atstarojošās vestes, pufi, rotaļlietas pastaigām: ķerras, grābekļi, pastaigu “čūskas”, grīdas uzlīmes u.c.) p,rojektu aktivitāšu īstenošanai, kā arī mācību procesa kvalitātes paaugstināšanai. Radošais resurss - partneru un mūsu pirmsskolas skolotāju idejas, rotaļu, spēļu un citu praktisku uzdevumu veidā rada daudzveidīgu, bērniem saistošu mācību vidi.

 

Detalizētāku informāciju par projektu un citām Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” īstenotajām aktivitātēm aicinām apskatīt interneta vietnē www.facebook.com/Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”.