25.februārī plkst.18.00 tiešsaistes platformā ZOOM notiks pirmā projekta jeb “Kas slēpjas aiz “normāli””( It’s ok not to be ok*)  nodarbība “Emocijas. Ļauj minēt - tu jūties normāli?”, kuru vadīs Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīnikas ārste/psihoterapeite Madara Pumpure.

image

Pirmajā projekta nodarbībā tiks aplūkotas cilvēka pamatemocijas, veidi, kā atpazīt sajūtu vai emociju, kas mūs pārņēmusi kādā brīdī, piemēram, interese, trauksme, mīlestības sajūta, dusmas, vainas izjūta, alkatība u.c., tiks apspriesti arī neveselīgi domāšanas veidi. Šī nodarbība, kā arī turpmākās, sastāvēs no divām daļām - teorētiskās un praktiskās daļas, kurā tiks piedāvātas metodes un aktivitātes, ar kuru palīdzību dalībnieki arī turpmāk varēs strādāt ar sevi un savām emocijām.

 

Šī gada laikā plānots īstenot 10 nodarbības par dažādiem psihiskās veselības jautājumiem, kurās būs iespēja piedalīties jebkuram Jūrmalas jaunietim vecumā no 15 līdz 30 gadiem, bet dalība netiks atteikta arī citiem interesentiem.


Pieteikties pirmajai nodarbībai var, izmantojot saiti: http://bit.ly/pamatemocijas (pieteikšanās ar savu īsto vārdu vai tā uzrādīšana nodarbības laikā nav obligāta).
Vairāk par projektu, gaidāmajām aktivitātēm un visu aktuālo var lasīt Facebook lapā “It’s ok to not be ok” (@projectitsoknottobeok) - https://www.facebook.com/projectitsoknottobeok.

 

It’s ok not to be ok (Kas slēpjas aiz “normāli”) ir Eiropas Solidaritātes korpusa projekts, kura mērķis ir sniegt uz zinātniskiem pētījumiem balstītu informāciju par garīgo veselību un piedāvāt praktiskus risinājumus. Ideja par projekta īstenošanu radās aktīvai Jūrmalas jauniešu grupai pēc tam, kad viņi novēroja, cik ļoti viņu vienaudžu vidū ir izplatīts depresīvs, nomākts garastāvoklis, bezpalīdzības, vientulības, bezcerības, netaisnības izjūtas, motivācijas zudums, agresija. Viņu vēstījums ir vienkāršs: “Tas ir normāli, ja viss nav normāli!”

 

Sabiedrībā šobrīd arvien aktīvāk runā par mentālajiem traucējumiem - depresiju, trauksmi, panikas lēkmēm un citiem, tomēr salīdzinoši reti Latvijas publisko un sociālo mediju telpā, sabiedrībā nonāk zinātniski pamatoti un praksē apstiprināti ekspertu skaidrojumi par šo traucējumu cēloņiem un psihiskās veselības profilaksi. Attīstoties zinātnei un medicīnai, ir kļuvis skaidrs, ka psihiski traucējumi ir slimības, kurām ir bioloģiski, psiholoģiski un sociāli cēloņi. Diemžēl aizspriedumi pret cilvēkiem, kuri slimo ar kādu psihisku slimību, joprojām ir saglabājušies. Nenovēršanās, vienkārša un cilvēciska saruna, sapratnes izrādīšana, atbalstoša attieksme un pretimnākšana var palīdzēt justies kā daļai no sabiedrības un novērst vientulības un izolētības sajūtu, kas šī brīža apstākļos ir ļoti aktuāla.

 

Projektu realizē biedrība “RED - Radošo Efektu darbnīca” sadarbībā ar Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centru (JIC), koordinē Laura Lazdāne (JIC).

*Projekts It’s ok not to be ok tika finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra, atbalstu.