25.janvārī plkst.17.00 platformā ZOOM norisināsies pirmās apmācības neformālās izglītības ciklā jauniešiem “Jauno līderu skola”. Pirmās nodarbības tēma – “Pētīšanas metodes. Ko grib citi jaunieši un kas viņiem vajadzīgs?”

image

Jauniešiem, kuri vēlas iesaistīties jauniešu interešu aizstāvniecībā Jūrmalā, būs iespēja apgūt praktiskas zināšanas par to, kā izzināt citu jauniešu vēlmes un intereses, kādas metodes pielietot un kā kvalitatīvi apstrādāt un izmantot iegūto informāciju.

 

Apmācības vadīs Latvijas Jaunatnes padomes prezidente un jauniešu organizācijas “Piedzīvojuma gars” valdes locekle Ilze Bergmane.

 

Ja Tu aktīvi darbojies Skolēnu pašpārvalžu līderu grupā vai Jūrmalas jauniešu domē, vai domā, ka vēlētos pievienoties kādai no šīm jauniešu grupām un iesaistīties Jūrmalas jauniešu interešu izzināšanā un aizstāvniecībā, piesakies jau tagad http://bit.ly/petisanasmetodes un tiekamies 25.janvārī. Šī būs iespēja ne tikai gūt jaunas, praktiski noderīgas zināšanas, bet arī pavadīt laiku ar lieliskiem jauniešiem un iegūt jaunus draugus un kontaktus.

 

Apmācības ir daļa no Jūrmalas jaunatnes iniciatīvu centra jaunā IZM Valsts programmas projekta “Jūrmalas jauniešu līdzdalības mehānisms”. Projekta mērķis ir veicināt jaunatnes politikas attīstību Jūrmalas pilsētā, attīstot ilgtspējīgu starpinstitūciju sadarbības tīklu, lai nodrošinātu kvalitatīvu jauniešu līdzdalības mehānismu pašvaldībā. Kopumā plānotas 10 Skolēnu pašpārvalžu līderu grupas tikšanās, 3 jauniešu neformālās izglītības apmācības, 2 jauniešu līderu grupu koordinatoru un mentoru tikšanās/apmācības, pieredzes apmaiņas brauciens uz citu pašvaldību un divu dienu vasaras neformālās izglītības jauniešu un jauniešu grupu koordinatoru seminārs. Tiks izstrādāts metodoloģiskais materiāls “Kā kļūt par labāko pašpārvaldes koordinatoru”.


Projekts ''Jūrmalas jauniešu līdzdalības mehānisms'' ietvaros tiek īstenots ar Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējumu.