Aicinām noskatīties un turēt īkšķus par Ķemeru pamatskolas 9.klases skolnieku Dāvi Balandiņu TV spēles “Gudrs, vēl gudrāks” finālā piektdien, 24.janvārī, LTV1 plkst. 19.10!

image

Dāvis Balandiņš mācās Ķemeru pamatskolas 9. klasē.

 

Dāvis ir ļoti daudzpusīgs un aktīvs jaunietis – viņš  aktīvi darbojas Ķemeru nacionālā parka reindžeru kustībā, iepazīstot dabu un veicot dažādus darbus dabas saglabāšanā Ķemeru Nacionālajā parkā. Brīvajā laikā nodarbojas ar futbolu, slēpo, dejo tautas dejas kolektīvā ”Zītariņš”, ar kuru kopā piedalīsies Skolēnu Dziesmu un deju svētkos, dzied korī “Jūrmala”, ar kuru savukārt cer piedalīties lielajos Dziesmu svētkos, beidzis mūzikas skolu, spēlē ģitāru un klavieres.

 

Skolas direktore Svetlana Seņkina ir lepna par audzēkņu sniegumu – ne tikai par Dāvi, bet arī viņa klasesbiedriem, kas stalti pārstāvēja savu skolu un pilsētu, ekspresintervijās raksturojot klasesbiedru un savu pilsētu, īpaši Ķemeru Nacionālo parku.

 

Klasesbiedri Dāvi raksturo kā izpalīdzīgu, gudru, muzikālu un radošu jaunieti un novēl, lai viņš ne tikai sasniedz savus mērķus, bet lai piepildās arī visi viņa sapņi un cerības.

 

Kā stāsta pats Dāvis, skolā viņam vislabāk padodas ģeogrāfija, jo jau bērnībā viņa istabā bijis globuss un tā viņš sācis iepazīt pasaules valstis, robežas un politiku, padodas latviešu un krievu valoda, jo jau mazā vecumā ģimenē ir mācīts, ka jārunā ir pareizi un oma bērnībā mācījusi lasīt arī krieviski.

 

Šobrīd Dāvis vēl nav izlēmis, kas viņam ir tuvāks – mūzika vai zinātne. Viņš cer iestāties Mediņa mūzikas vidusskolā. Bet bez mūzikas Dāvi vilina arī inženierzinātnes, un otra iespēja, ko viņš apsver, ir stāties Inženierzinātņu vidusskolā.