29. maijā Majoru vidusskolā tika rīkots Jūrmalas skolēnu pašpārvalžu organizēts forums “Skolēni pavasarī”, kurā piedalījās jaunieši no vairākām Jūrmalas skolām, skolu pašpārvaldēm, darbā ar jaunatni iesaistītie un Jūrmalas jauniešu dome.

image

Forumā tika izstrādātas idejas jauniešu informācijas tīkla attīstīšanai, bija iespēja iepazīties ar pasākumu plānošanas un organizēšanas posmiem – šīs prasmes noder, rīkojot dažādas aktivitātes skolās­. Forumā jaunieši tikās arī ar brīvo mākslinieku apvienības pārstāvi, kurš iepazīstināja ar savu pieredzi dažādās jauniešu organizācijās.

Līdz ar forumu “Skolēni pavasarī” noslēdzies projekts “Jūrmalas jauniešu informācijas tīkls”. Projekts tika īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Tā mērķis ir stiprināt Jūrmalas jauniešu informācijas tīklu, sekmēt informācijas sagatavošanu un izplatīšanu un sadarbību starp skolēniem, jauniešiem un jaunatnes darba speciālistiem.