Skolēni tiekas pašpārvalžu forumā
Publicēts: trešdiena, 5.jūnijs, 2019
Kategorija: Izglītība
Autors: Anita Bāliņa - Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrs

29. maijā Majoru vidusskolā tika rīkots Jūrmalas skolēnu pašpārvalžu organizēts forums “Skolēni pavasarī”, kurā piedalījās jaunieši no vairākām Jūrmalas skolām, skolu pašpārvaldēm, darbā ar jaunatni iesaistītie un Jūrmalas jauniešu dome.

image

Forumā tika izstrādātas idejas jauniešu informācijas tīkla attīstīšanai, bija iespēja iepazīties ar pasākumu plānošanas un organizēšanas posmiem – šīs prasmes noder, rīkojot dažādas aktivitātes skolās­. Forumā jaunieši tikās arī ar brīvo mākslinieku apvienības pārstāvi, kurš iepazīstināja ar savu pieredzi dažādās jauniešu organizācijās.

Līdz ar forumu “Skolēni pavasarī” noslēdzies projekts “Jūrmalas jauniešu informācijas tīkls”. Projekts tika īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Tā mērķis ir stiprināt Jūrmalas jauniešu informācijas tīklu, sekmēt informācijas sagatavošanu un izplatīšanu un sadarbību starp skolēniem, jauniešiem un jaunatnes darba speciālistiem.

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2019
PILSĒTAS KARTE