Jūrmalas jaunieti, piesakies starptautiskam projektam!
Publicēts: ceturtdiena, 14.marts, 2019
Kategorija: Izglītība

Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" Stratēģiskās partnerības projektā aicināti pieteikties jaunieši vecumā no 16 līdz 21 gadiem, kuriem ir interese par uzņēmējdarbību, kā arī kuriem ir vēlme iegūt zināšanas un iemaņas, kas turpmāk noderētu, uzsākot darba gaitas.

image

Jauniešus motivēs un projekta laikā apmācīs neformālās izglītības treneri, mentori, meistarklašu vadītāji, kas palīdzēs apgūt uzņēmējdarbības praktisko pusi, izmantojot neformālās izglītības metodes.

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu (vecumā no 16 līdz 21 gadiem) radošumu, uzņēmīgumu un kompetences jaunu uzņēmējdarbības ideju attīstībā, kā arī veicināt jaunatnes darba kvalitāti. Projekta īstenošanai ir apvienojušies trīs partneri – Jūrmalas pilsētas dome, Teračinas pilsētas dome un Vāsas pilsētas pašvaldība.

 

Projekta ietvaros tiks organizēts trīs apmācību semināru cikls:

  • Pirmajā apmācību posmā (8.–14.aprīlī Jūrmalā, Latvijā) "Ideju laboratorija" tiks sniegts ieskats jeb teorija uzņēmējdarbības uzsākšanai un turpmākai attīstībai (uzņēmējdarbības formas, uzņēmējdarbības veidi, reģistrācija, komunikācija uzņēmuma ietvaros u.c.), kā arī veidotas iestrādnes jaunu un starptautisku ideju izstrādei kopā ar pārējiem projekta dalībniekiem. 
  • Otrajā apmācību posmā (9.–15.jūnijā, Teračinā, Itālijā) "No idejas līdz produktam" jaunieši pašu spēkiem gūs pirmās iemaņas biznesa plānu izstrādē un uzņēmējdarbības uzsākšanā. 
  • Trešajā apmācību posmā (11.–17.augustā, Vāsā, Somijā) "Mana pilsēta – iespēju potenciāls" jaunieši izstrādātos biznesa prezentēs žūrijai.

 

Projekta starptautiskā komanda sniegs iespēju tā dalībniekiem papildināt savas zināšanas un pierādīt prasmes ne tikai vietējā līmenī, bet arī starptautiski, kas nereti ir svarīgi uzsākot uzņēmējdarbību vai attīstot jaunu ideju. Apmācību saturs ir izvēlēts, lai nodrošinātu jauniešiem saistošu un aktuālu apmācību norisi. Visi projekta dalībnieki tiks iesaistīti arī projekta īstenošanas, noslēguma un rezultātu izplatīšanas posmā.


Pieteikumi tiek gaidīti līdz 2019.gada 25.martam.
Piesakies šeit:  http://ejuz.lv/nx4

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2019
PILSĒTAS KARTE