Majoru vidusskolā 9.maijs bija projektu diena, veltīta Eiropas Savienībai. Mācību stundas aizstāja dažādas aktivitātes. Skolas radio izskanēja izzinoša informācija un ES himna.

image
Attēla autors: M.Gurdiša

Jau no paša rīta tika zīmēti apsveikumi Eiropas Savienībai dzimšanas dienā. Pirmsskolas un sākumskolas skolēni veidoja ekspozīciju „Durvis uz Eiropu”, noformējot klašu durvis ar ES valstu attēliem un zīmējumiem. Jaunāko klašu audzēkņi piedalījās stafetēs „Sportiskā Eiropa”, bet skolas aktu zālē projektā „Atpakaļ uz skolu” lasīja lekciju skolas absolventes E.Vizgunova – Latvijas Ārpolitikas institūta koordinatore un A.Emersone – organizācijas „Mana. Balss” pārstāve.

 

Kamēr sākumskolas audzēkņi veidoja kolāžas, 5.–11.klašu skolēni pārbaudīja savas zināšanas – minēja krustvārdu mīklu, centās pazīt dažādus Eiropas zīmolus, atbildēja uz testa jautājumiem, iepazina valstis pēc dažādiem attēliem, kā arī meklēja teksta rindās apslēptos valstu nosaukumus.

 

5.–7.klašu audzēkņi veidoja uzvedumus pēc Eiropas valstu tautu pasaku motīviem. Pirms tam jau bija izvēlēts attiecīgās valsts pasaku krājums, no kuras vienu pasaku klašu kolektīvi iestudēja un parādīja skolas aktu zālē.

 

8.–11.klašu jaunieši 3.stāva foajē izveidoja ES degustācijas stendus, ko prezentēja ar dažādiem tradicionāliem ēdieniem, atraktīvi reklamējot kādu no Eiropas Savienības valstīm.

 

Diena noslēdzās ar kopīgu dalībnieku foto skolas pagalmā.

 

Pasākumu organizēja skolotāja M.Gurdiša, sadarbojoties ar kolēģēm G.Strazdiņu, S.Bruzguli, A.Pāvuli un B.Keiseli. Žūrijas darbā iesaistījās arī 12.klašu skolēni, kas bija lieliski palīgi. Rezultātus apkopoja, un nākamajā dienā projektā erudītākie, ātrākie un veiklākie sporta stafetēs, labākie akcijā „Garšīgā Eiropa” un radošākie lugu iestudējumos saņēma atzinības rakstus.