ES programmas "Erasmus+" Stratēģiskās partnerības projektā tiek aicināti pieteikties jaunieši vecumā no 15 līdz 23 gadiem, kuriem ir interese par gida profesiju, kā arī kuriem ir vēlme iegūt zināšanas un iemaņas, kas turpmāk noderētu, uzsākot darba gaitas.

image

Jauniešus motivēs un projekta laikā apmācīs neformālās izglītības treneri, mentori, meistarklašu vadītāji, kas palīdzēs apgūt gida profesijas praktisko pusi, izmantojot neformālās izglītības metodes.

 

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu radošumu, uzņēmīgumu un jaunu kompetenču apguvi, īstenojot apmācību programmu "Jaunie gidi" Jūrmalas, Teračinas un Kabūras jauniešiem, rezultātā jaunieši iegūs ekskursiju vadīšanas prasmes.


Projekta īstenošanai ir apvienojušies trīs partneri – Jūrmalas pilsētas dome, Teračinas pilsētas dome un asociācija Comité Jumelage de Cabourg.

Projekta ietvaros tiks organizēts trīs apmācību semināru cikls:

  • pirmajā apmācību posmā (8.–14. aprīlis Kabūrā, Francijā) "Komunikācijas un prezentēšanas prasmes" jauniešiem būs iespēja uzzināt par tūristu gida darba specifiku. 
  • otrajā apmācību posmā (25. jūnijs–1. jūlijs, Teračina, Itālija) "Tūrisma maršrutu izstrāde" apmācību dalībnieki apgūs teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas tūrisma maršruta izstrādē un vadīšanā. 
  • trešajā apmācību posmā (5.-11. augusts, Jūrmala, Latvija) "Izstrādātā maršruta testēšana" jaunieši apgūs iemaņas sava izstrādātā maršruta vadīšanā.

Projekta starptautiskā komanda sniegs iespēju tā dalībniekiem papildināt savas zināšanas un pierādīt prasmes ne tikai vietējā līmenī, bet arī starptautiski, kas nereti ir svarīgi tieši ar tūrisma nozari saistītā profesijā. Apmācību saturs ir izvēlēts, lai nodrošinātu jauniešiem saistošu un aktuālu apmācību norisi. Visi projekta dalībnieki tiks iesaistīti arī projekta īstenošanas, noslēguma un rezultātu izplatīšanas posmā.
 

Pieteikumi tiek gaidīti līdz 2018. gada 26. janvārim.
Piesakies šeit: http://ej.uz/GiduPieteikums