Skolas dzīve ievirzījusies savā ritmā. Bet vai pietiekami bagāts ir arī ārpusskolas laiks? Aizpildīt savu brīvo laiku ar interesantām nodarbībām aicināts ikviens!

image

Daudzi Jūrmalas skolēni Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra (BJIC) mājīgo namiņu Zemgales ielā 4 sauc par savām otrajām mājām. Te, piedaloties dažādās aktivitātēs, paiet liela daļa pēcpusdienu. Atrast kaut ko savām interesēm atbilstīgu var ikviens.

 

Jāteic, ka daži interešu izglītības pulciņi, piemēram, robotika, vairs nespēj uzņemt jaunus dalībniekus, jo ir ļoti daudz interesentu.

 

Centrs īsteno dažādas interešu izglītības programmas arī vairākās Jūrmalas skolās: kultūrizglītības, tehniskās jaunrades, sporta izglītības, vides izglītības un citas programmas. Visās interešu izglītības programmās var piedalīties bez maksas.

 

Tālrunis informācijai 67767186, e-pasts: bjic@edu.jurmala.lv.

 

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra

piedāvājums interešu izglītībā bērniem un jauniešiem

Nodarbības visās programmās ir bez maksas

 

Pulciņš

Vecums

Laiks

Nodarbību norises vieta

TEHNISKĀ JAUNRADE

Lidmodelisms

10–25

Pirmdiena

14.00–18.30

Jūrmalas BJIC

Zemgales iela 4

Sestdiena 10.00–14.30

Radioelektronika

10–25

Piektdiena

14.00–17.00

Jūrmalas BJIC

Zemgales iela 4

Elektronikas pamati

10–18

Trešdiena

Ceturtdiena

14.30–17.30

Jūrmalas BJIC

Zemgales iela 4

Robotika

10–16

Pirmdiena

15.30–18.30

Jūrmalas BJIC

Zemgales iela 4

Tehniskā modelēšana

8–18

Trešdiena, ceturtdiena

13.00–16.45

Jaundubultos

Lielupes iela 21

Sestdiena, svētdiena 12.00–15.45

Kartings

7–25

Otrdiena, ceturtdiena

15.00–18.45

Jaundubultos

Lielupes iela 21

Sestdiena 9.00–13.30

Dzelzceļa modelēšana

10–25

Piektdiena,

sestdiena

15.00–18.00

Lielupes pamatskola (229. kab.)

Tēlotājmatemātika un tehnoloģijas

7–15

Pirmdiena

14.20–15.05

Slokas pamatskola

Otrdiena, trešdiena, ceturtdiena 8.00–8.45

LIETIŠĶĀ MĀKSLA

Vizuālā māksla

7–16

Otrdiena

15.00–18.00

Jūrmalas BJIC

Zemgales iela 4

Floristika

8–18

Trešdiena

13.30–18.45

Jūrmalas BJIC

Zemgales iela 4

Fotomākslas studija

10–18

Trešdiena

15.00–18.00

Jūrmalas BJIC

Zemgales iela 4

Kokapstrādes tehnoloģijas

7–16

Pirmdiena

17.00–18.30

Lielupes pamatskola

Otrdiena 14.00–17.00

Tekstilmāksla

7–18

Sestdiena

10.00–16.00

Mežmalas vidusskola

Floristika

8–18

Ceturtdiena

17.30–19.45

Mežmalas vidusskola

Rotu darbnīca

8–18

Ceturtdiena

15.00–17.15

Mežmalas vidusskola

Vizuāli plastiskās mākslas studija “Inovācijas un radošums”

7–15

Pirmdiena

8.00–8.45

Slokas pamatskola

Piektdiena 14.20–15.50

Stikla mākslas darbnīca

8–18

Otrdiena

14.00–18.30

Majoru vidusskola

MŪZIKA, TEĀTRIS

Vokālā studija

6–18

Piektdiena

13.30–18.45

Jūrmalas BJIC

Zemgales iela 4

“Skaņu pasaule”

5–7

Trešdiena

15.35–17.05

Bērnudārzs “Austras koks”

Teātra studija

7–15

Trešdiena

13.05–14.05

Slokas pamatskola

Piektdiena 13.05–15.05

VIDES IZGLĪTĪBA

Vides pulciņš

“Zaļā mugursoma”

7–10

Pirmdiena

13.10–15.10

Slokas pamatskola

Ceturtdiena 8.00–8.45

Asaru mazpulks

10–16

Pirmdiena

13.10–14.40

Slokas pamatskola

Piektdiena 15.00–16.30

Vides klubs

“Zaļie spiegi”

16–19

Pirmdiena

Ceturtdiena

14.00–16.15

Bulduru dārzkopības vidusskola

Vides pulciņš

“Dārzeņu pasaule”

16–19

Trešdiena

15.20–16.50

Bulduru dārzkopības vidusskola

Vides pulciņš

“Pīlādzītis”

16–19

Pirmdiena,

ceturtdiena

14.00–15.30

Bulduru dārzkopības vidusskola

CITI

Nodarbības pirmsskolas bērniem

(mūzika, pirkstiņdarbi)

2,5–5

Ceturtdiena

12.00–13.30

Jūrmalas BJIC

Zemgales iela 4

Zīmju valoda un nedzirdīgo kultūra

13–25

Nodarbību laiks tiks precizēts

Jaunatnes iniciatīvu centrs

Raiņa iela 50 - 40

Mopēdapmācība

18–25

Ceturtdiena

15.00–17.15

Jūrmalas BJIC filiāle

Lielupes iela 21

Veloapmācība

10–16

Sestdiena

10.00–12.15

Jūrmalas BJIC filiāle

Lielupes iela 21

Prāta spēles

6–12

Otrdiena

11.30–13.00

Pumpuru vidusskola

  Ceturtdiena 11.30–12.15

“Pasaku laboratorija”

7–10

Ceturtdiena

13.05–14.35

Slokas pamatskola, 203. kab.