• www.jaunatne.gov.lv 
  Valsts aģentūra "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" ir izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgā darba, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību. Regulāri tiek publicēta informācija par dažādām iespējām jauniešiem: starptautiskiem semināriem un konkursiem, vietējā mēroga pasākumiem, akcijām un citām noderīgām lietām.
 • www.jaunatneslietas.lv 
  Informācija par un ap jauniešiem, kur var atrast informāciju par aktualitātēm jaunatnes jomā, jaunatnes politikas mērķiem un virzieniem Latvijā, konkursiem, kā arī citām saistošām un noderīgām lietām.
 • www.esmaja.lv
  Eiropas Savienības mājas portāls, kur pieejama aktuāla informācija par Eiropu un Latviju. Eiropas Savienības mājā tiek organizēti dažādi semināri, diskusijas, radošas nodarbības un citi pasākumi.
 • www.jaunietim.lv
  Informatīvs portāls visiem jauniešiem, kur iespējams atrast informāciju, sākot ar izglītību un kultūru un beidzot ar mūzikas un kino jaunumiem.
 • www.brivpratigais.lv
  Uzzini vairāk par brīvprātīgo darbu un iespēju iesaistīties brīvprātīgajā darbā Latvijā!
 • www.lsa.lv
  Latvijas studentu apvienība, kura pārstāv visu Latvijā studējošo intereses nacionālā un starptautiskā mērogā.
 • www.eurodesk.eu
  Eiropas informācijas tīkls jauniešiem, kur iespējams atrast informāciju par studijām, darbu, ceļošanas iespējām Eiropā, arī partnerus saviem projektiem vai dalībniekus starptautiskiem pasākumiem.

DOKUMENTI

Programmas „Jaunatne darbībā" vadlīnijas
LR Jaunatnes likums
Pārskats par programmu „Jaunatne"
Par programmu „Jaunatne darbībā"
Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2009. - 2018. gadam
Jaunatnes politikas valsts programma 2009. - 2013.gadam