Adrese:   E.Dārziņa iela 18, Ķemeri
Tālrunis:   28896691 (draudzes mācītājs)
Dievkalpojumi:  svētdienās plkst.  9.30
Svētdienskola svētdienās plkst. 12.00
jauniešu stunda piektdienās plkst. 19.00
e-pasts:  baptistkemeri@inbox.lv