Juridiskās palīdzības administrācija nodrošina juridisko palīdzību maznodrošinātām, trūcīgām personām un tām personām, kas pēkšņi nonākušās tādā situācijā un materiālā stāvoklī, kas tām liedz nodrošināt savu tiesību aizsardzību vai atrodas pilnā valsts/pašvaldības apgādībā, ja palīdzība nepieciešama civiltiesiska strīda risināšanai tiesā un ārpus tiesas. Administrācija lemj par konsultācijas, procesuālo dokumentu sastādīšanas un pārstāvības tiesā piešķiršanu un norīko juridiskās palīdzības sniegšanai juridiskās palīdzības sniedzēju. Samaksu par juridiskās palīdzības sniedzēja pakalpojumiem šajā gadījumā sedz valsts.

 

Informāciju par juridiskās palīdzības saņemšanas iespējām iedzīvotāji var saņemt administrācijā, kā arī pašvaldības sociālajā dienestā.

 

Vairāk informācijas par pakalpojumiem var saņemt, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80001801 (nospiežot 1- valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība, nospiežot 2- valsts kompensācija cietušajiem), mājas lapā www.jpa.gov.lv.

 

Juridiskās palīdzības administrācijas adrese: Pils laukumā 4, Rīgā, LV-1050, e-pasts: jpa@jpa.gov.lv.