Normatīvie akti

2016. gada 19. aprīļa  Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 Ugunsdrošības noteikumi

 

Noteikumi nosaka ugunsdrošības prasības, kas fiziskajām un juridiskajām personām jāievēro, lai novērstu un sekmīgi dzēstu ugunsgrēkus, kā arī mazinātu to sekas neatkarīgi no objekta īpašuma formas un atrašanās vietas.

 

Vēršam uzmanību, ka 2020.gada 1.janvārī stāsies spēkā Ministru kabineta noteikumu  Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 517. punkts, kas aktualizē punktu 119. un 256. stāšanos spēkā:

  • 119.p. – viendzīvokļa objektu, daudzdzīvokļu objekta dzīvokli un publisku objektu, kurā paredzēts izmitināt gulēšanai līdz 10 cilvēkiem, nodrošina ar autonomu ugunsgrēka detektoru, kas reaģē uz dūmiem. Autonomo ugunsgrēka detektoru var aizstāt ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
  • 256.p. – viendzīvokļa objektu nodrošina ar ugunsdzēsības aparātu, kura dzēst spēja ir vismaz 21A 113B.