Lai labotu kļūdaini ievadītu transportlīdzekļa reģistrācijas numuru dienas caurlaidē, kas pērkot to neprecīzi ievadīts caurlaižu automātā, Mobilly lietotnē, Citadeles bankas lietotnē vai e-pakalpojumu portālā, lūdzam reģistrēties transportlīdzekļu caurlaižu kontroles sistēmā.