Iebraukšanas nodevas mērķis ir:

  • mazināt satiksmes plūsmu caur pilsētas centru, kurā atrodas daudzi kultūrvēsturiskie pieminekļi, kurortoloģijas objekti, iecienītas atpūtas vietas un viesu izmitināšanas mītnes,
  • veicināt videi draudzīgāku transportlīdzekļu izmantošanu – pilsēta ir ērti sasniedzama ar sabiedrisko transportu (elektrovilcieni, starppilsētu autobusi un mikroautobusi), savukārt elektromobiļi var iebraukt Jūrmalā bez nodevas samaksas un bez caurlaides,
  • palīdzēt finansēt tūrisma un kūrorta attīstību, sabiedrisko kārtību un drošību, kā arī ieguldījumus ceļu infrastruktūrā un citās jomās.

Izmantojot autoceļu A10 Rīga—Ventspils, var aizbraukt uz atsevišķiem Jūrmalas rajoniem – piemēram, Kauguriem, Sloku, Jaunķemeriem, neiebraucot īpaša režīma zonā un attiecīgi – nemaksājot nodevu.

 

Visu gadu autostāvvietas Jūrmalas pilsētas teritorijā vietās, kur atļauta autotransporta novietošana, ir bez maksas (izņemot privātās autostāvvietas).

 

Kas mainījies caurlaižu noformēšanā 2019.gadā?

2018.gada 15.decembrī ir stājušies spēkā grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”, kas paredz:

  • jaunu caurlaides veidu 90 dienām (nodeva transportlīdzeklim ar pilnu masu līdz 3,5 t – 55 EUR, virs 3,5 t ‑ 110 EUR). Šo caurlaidi  2 reizes caurlaides derīguma periodā var pārreģistrēt uz citu transportlīdzekli bez atkārtotas nodevas samaksas.

 

Līdz ar to šobrīd kopumā ir pieejamas piecas dažādu veidu caurlaides par pilnu nodevas maksu – vienai dienai, septiņām dienām, 30 dienām, 90 dienām un visam nodevas periodam.

  • Neatkarīgi no tā, cikos ir nopirkta vai noformēta caurlaide, tā ir spēkā no caurlaides iegādes vai noformēšanas dienas plkst.00.00 (tas ir ērti transportlīdzekļa vadītājiem, kuri nopērk vai noformē caurlaidi pēc iebraukšanas Jūrmalā). Līdz šim šis princips darbojās tikai vienas dienas caurlaidei (2 EUR), taču turpmāk minētais spēkā stāšanās termiņš tiks attiecināts uz visām caurlaidēm.
  • Bezmaksas caurlaides pienākas arī Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku īpašumā vai turējumā reģistrētiem transportlīdzekļiem. Lai to noformētu, personai, kurai piešķirts Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka statuss, jāaizpilda pieteikums un jāiesniedz kādā no domes apmeklētāju apkalpošanas centriem, uzrādot savas apliecības oriģinālu. 

 

Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošie noteikumi Nr.1 Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā
Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmums Nr.44 Par iebraukšanas caurlaižu izsniegšanas maksas pakalpojumu” 
Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošie noteikumi Nr.42

"Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
11.pielikums "Īpašā režīma zona transporta līdzekļu iebraukšanai" [.pdf ]