Par ikvienas caurlaides derīgumu caurlaides sezonā var pārliecināties, ievadot transportlīdzekļa reģistrācijas numuru un reģistrācijas apliecības numuru.

 

Pārbaudot caurlaides derīgumu konkrētam transporta līdzeklim, Jūs piekrītat pieprasījuma personīgas informācijas un transporta līdzekļa datu automātiskai apkopošanai un automātiskai apstrādei.

Ja Jūs nepiekrītat pieprasījuma personīgas informācijas un transporta līdzekļa datu automātiskai apkopošanai un automātiskai apstrādei, tad šo caurlaides pārbaudes iespēju neizmantojiet.