Par e-pakalpojumu portālā  pieteiktās un apmaksātās caurlaides derīgumu, kā arī par automātiski reģistrētās caurlaides derīgumu var pārliecināties, ievadot transportlīdzekļa reģistrācijas numuru un reģistrācijas apliecības numuru.