Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 12.01.2017. saistošie noteikumi Nr.1 Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā
Jūrmalas pilsētas domes 16.02.2017. lēmums Nr.44 Par iebraukšanas caurlaižu izsniegšanas maksas pakalpojumu” 
Jūrmalas pilsētas domes 11.10.2012. saistošie noteikumi Nr.42

"Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" 11.pielikums "Īpašā režīma zona transporta līdzekļu iebraukšanai" [.pdf ]