Iniciatīvas projekti

Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 25.novembra nolikums Nr.54

Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikums

Projekti tiek vērtēti šādās kategorijās:

1. publiski pieejamu teritoriju labiekārtošana, tai skaitā atpūtas infrastruktūras atjaunošana vai izveide;

2. sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošana;

3. veselības aprūpes pieejamības palielināšanas un veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumu īstenošana;

4. sabiedrības izglītošanas pasākumu īstenošana vides aizsardzības sekmēšanai;

5. kultūras un mākslas nozares attīstības veicināšanas pasākumu īstenošana.

Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu pieteikumu izstrādes un iesniegšanas kārtība 

Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 31.oktobra nolikums Nr.35 

Projektu konkursa mērķprogrammas „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikums

Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 14.decembra nolikums Nr.32

Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto aktīvās atpūtas un sporta pasākumu projektu konkursa nolikums

 

Kultūras pieminekļu saglabāšanas līdzfinansējuma piešķiršanas konkurss

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra nolikums Nr.26 Jūrmalas pilsētas kultūras pieminekļu saglabāšanas līdzfinansējuma piešķiršanas konkursa nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra saistošie noteikumi Nr.9

Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai

 

Līdzekļu piešķiršana sportam 

Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 16.februāra nolikums Nr.12 Par Jūrmalas pilsētai raksturīgu un nozīmīgu sporta pasākumu, kas Jūrmalā norisinājušies vismaz trīs gadus, līdzfinansēšanu

 

Naudas balva par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā

Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikums Nr.7 Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs
iesnieguma veidlapa par sasniegumiem kultūrā
iesnieguma veidlapa par sasniegumiem sportā

 

Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai

Jūrmalas pilsēytas domes 2019.gada 21.novembrta nolikums Nr.38 Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā