Sākumlapa http://www.jurmala.lv Sākumlapa lv Mon, 28 Sep 2020 08:06:24 +0200 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 125 http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/74956-pazinojums-par-detalplanojuma-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-kapu-iela-125 Fri, 25 Sep 2020 13:37:31 +0200 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 55A http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/74955-pazinojums-par-detalplanojuma-grozijumu-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-kapu-iela-55a Fri, 25 Sep 2020 12:22:05 +0200 Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu: Kāpu iela 121 k-1, Apes iela, Jēkabpils iela 15, Ausekļa iela 6, Mežmalas iela 8, 10 un 12, Valtera prospekts 56, Baznīcas iela, Krišjāņa Barona iela (Brīvības prospekts 72), Vikingu iela 74B un 74C http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/ietekmes_uz_vidi_sakotnejais_izvertejums/informativie_pazinojumi/74921-informativais-pazinojums-par-ietekmes-uz-vidi-sakotneja-izvertejuma-veiksanu-kapu-iela-121-k-1-apes-iela-jekabpils-iela-15-ausekla-iela-6-mezmalas-iela-8-10-un-12-valtera-prospekts-56-baznicas-iela-krisjana-barona-iela-brivibas-prospekts-72-vikingu-iela-74b-un-74c Thu, 24 Sep 2020 12:24:39 +0200 Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu Z.Meierovica prospektā 25 http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/ietekmes_uz_vidi_sakotnejais_izvertejums/informativie_pazinojumi/74514-informativais-pazinojums-par-ietekmes-uz-vidi-sakotneja-izvertejuma-veiksanu-zmeierovica-prospekta-25 Thu, 03 Sep 2020 12:18:46 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 34 (agrāk Kaugurciema iela 41B) apstiprināšanu http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/74413-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-kaugurciema-iela-34-agrak-kaugurciema-iela-41b-apstiprinasanu Fri, 04 Sep 2020 14:54:15 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Dzegužu ielā 6 apstiprināšanu http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/74410-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-dzeguzu-iela-6-apstiprinasanu Fri, 04 Sep 2020 14:52:29 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Ģertrūdes prospektā 4 apstiprināšanu http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/74407-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-gertrudes-prospekta-4-apstiprinasanu Wed, 09 Sep 2020 09:20:04 +0200 Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka 2020.gada 27.augustā ir pieņemts lēmums Nr.415 „Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta lēmuma Nr.303 “Par detālplānojuma projekta apstiprināšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 100” atcelšanu” http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/74406-jurmalas-pilsetas-dome-pazino-ka-2020gada-27augusta-ir-pienemts-lemums-nr415-par-jurmalas-pilsetas-domes-2006gada-16marta-lemuma-nr303-par-detalplanojuma-projekta-apstiprinasanu-zemesgabalam-jurmala-rubenu-iela-100-atcelsanu Fri, 04 Sep 2020 14:58:55 +0200 Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 7.decembra lēmuma Nr.1175 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Akas ielā 2, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/74405-par-jurmalas-pilsetas-domes-2006gada-7decembra-lemuma-nr1175-par-detalplanojuma-projekta-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-akas-iela-2-jurmala-atzisanu-par-speku-zaudejusu Fri, 04 Sep 2020 14:48:15 +0200 Par detālplānojuma zemesgabalam Bažciems 0112 īstenošanas termiņa pagarināšanu http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/74403-par-detalplanojuma-zemesgabalam-bazciems-0112-istenosanas-termina-pagarinasanu Fri, 04 Sep 2020 14:56:38 +0200 Par detālplānojuma zemesgabaliem Bažciems 0109, Bažciems 0110 un Bažciems 0111 īstenošanas termiņa pagarināšanu http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/74399-par-detalplanojuma-zemesgabaliem-bazciems-0109-bazciems-0110-un-bazciems-0111-istenosanas-termina-pagarinasanu Fri, 04 Sep 2020 14:55:55 +0200 Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 33 īstenošanas termiņa pagarināšanu http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/74398-par-detalplanojuma-zemesgabalam-kapu-iela-33-istenosanas-termina-pagarinasanu Fri, 04 Sep 2020 14:55:02 +0200 Detālplānojuma zemesgabalam Glūdas ielā 26 publiskā apspriešana un atzinumu saņemšana http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/74397-detalplanojuma-zemesgabalam-gludas-iela-26-publiska-apspriesana-un-atzinumu-sanemsana Fri, 04 Sep 2020 14:49:41 +0200 Detālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 17 publiskā apspriešana un atzinumu saņemšana http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/74396-detalplanojuma-zemesgabalam-turaidas-iela-17-publiska-apspriesana-un-atzinumu-sanemsana Fri, 04 Sep 2020 14:50:23 +0200 Detālplānojuma zemesgabaliem Rotas ielā 20 un 22 publiskā apspriešana un atzinumu saņemšana http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/74395-detalplanojuma-zemesgabaliem-rotas-iela-20-un-22-publiska-apspriesana-un-atzinumu-sanemsana Fri, 04 Sep 2020 14:51:09 +0200 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Aspazijas ielā 2 http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/74393-pazinojums-par-detalplanojuma-grozijumu-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-aspazijas-iela-2 Fri, 04 Sep 2020 14:49:01 +0200 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Krūmu ielā 2 http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/74392-pazinojums-par-detalplanojuma-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-krumu-iela-2 Fri, 04 Sep 2020 14:47:11 +0200 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Skolotāju ielā 13 http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/74391-pazinojums-par-detalplanojuma-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-skolotaju-iela-13 Fri, 04 Sep 2020 14:45:40 +0200 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Kreimeņu ielā 7, Cīniju ielā 5 un Cīniju ielā 9 http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/74390-pazinojums-par-detalplanojuma-izstrades-uzsaksanu-zemesgabaliem-kreimenu-iela-7-ciniju-iela-5-un-ciniju-iela-9 Fri, 04 Sep 2020 14:44:30 +0200 Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu pludmales nogabalam no Kaudzīšu ielas līdz Viktorijas ielas asij http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/ietekmes_uz_vidi_sakotnejais_izvertejums/informativie_pazinojumi/74225-informativais-pazinojums-par-ietekmes-uz-vidi-sakotneja-izvertejuma-veiksanu-pludmales-nogabalam-no-kaudzisu-ielas-lidz-viktorijas-ielas-asij Thu, 03 Sep 2020 12:19:04 +0200