Sākumlapa http://www.jurmala.lv Sākumlapa lv Fri, 22 Jan 2021 17:16:40 +0200 Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu Upes ielā 1A http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/ietekmes_uz_vidi_sakotnejais_izvertejums/informativie_pazinojumi/77011-informativais-pazinojums-par-ietekmes-uz-vidi-sakotneja-izvertejuma-veiksanu-upes-iela-1a Thu, 21 Jan 2021 16:25:41 +0200 Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 1300 004 0031, 1300 004 1406, 1300 004 1005 http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/ietekmes_uz_vidi_sakotnejais_izvertejums/informativie_pazinojumi/76993-informativais-pazinojums-par-ietekmes-uz-vidi-sakotneja-izvertejuma-veiksanu-zemes-vienibam-ar-kadastra-apzimejumiem-1300-004-0031-1300-004-1406-1300-004-1005 Wed, 20 Jan 2021 13:52:19 +0200 Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums Zvārtas ielā 26 http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/ietekmes_uz_vidi_sakotnejais_izvertejums/sakotnejie_izvertejumi/76916-paredzetas-darbibas-ietekmes-uz-vidi-sakotnejais-izvertejums-zvartas-iela-26 Fri, 15 Jan 2021 09:09:12 +0200 Paziņojums par darba uzdevuma detālplānojuma grozījumu izstrādei zemesgabalam Magoņu ielā 2, Jūrmalā, derīguma termiņa pagarināšanu http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pilsetplanosanas_nodala/pilsetplanosanas_nodalas_lemumi/76852-pazinojums-par-darba-uzdevuma-detalplanojuma-grozijumu-izstradei-zemesgabalam-magonu-iela-2-jurmala-deriguma-termina-pagarinasanu Wed, 13 Jan 2021 10:46:05 +0200 ​Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu Kāpu iela 105 http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/ietekmes_uz_vidi_sakotnejais_izvertejums/informativie_pazinojumi/76675-informativais-pazinojums-par-ietekmes-uz-vidi-sakotneja-izvertejuma-veiksanu-kapu-iela-105 Wed, 06 Jan 2021 17:27:05 +0200 Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu Jūras ielā 23/25 http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/ietekmes_uz_vidi_sakotnejais_izvertejums/informativie_pazinojumi/76673-informativais-pazinojums-par-ietekmes-uz-vidi-sakotneja-izvertejuma-veiksanu-juras-iela-2325 Wed, 06 Jan 2021 17:20:21 +0200 Ziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 17, Jūrmalā publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/76660-zinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-turaidas-iela-17-jurmala-publiskas-apspriesanas-laika-sanemtajiem-priekslikumiem-un-instituciju-atzinumiem Wed, 13 Jan 2021 10:49:34 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Brekšu ielā 6, Jūrmalā publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/76654-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-breksu-iela-6-jurmala-publiskas-apspriesanas-laika-sanemto-priekslikumu-un-instituciju-atzinumu-izvertesanu Tue, 05 Jan 2021 10:01:37 +0200 Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums Kāpu iela 127 http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/ietekmes_uz_vidi_sakotnejais_izvertejums/sakotnejie_izvertejumi/76638-paredzetas-darbibas-ietekmes-uz-vidi-sakotnejais-izvertejums-kapu-iela-127 Mon, 04 Jan 2021 14:42:36 +0200 Par detālplānojumu zemesgabalam Skolotāju ielā 13, Jūrmalā publisko apspriešanu http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/76636-par-detalplanojumu-zemesgabalam-skolotaju-iela-13-jurmala-publisko-apspriesanu Mon, 04 Jan 2021 11:26:08 +0200 Par detālplānojuma zemesgabalam Dagnijas ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanas atcelšanu http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/76537-par-detalplanojuma-zemesgabalam-dagnijas-iela-3-galigas-redakcijas-apstiprinasanas-atcelsanu Wed, 13 Jan 2021 10:43:42 +0200 Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu Piestātnes ielas posmā http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/ietekmes_uz_vidi_sakotnejais_izvertejums/informativie_pazinojumi/76530-informativais-pazinojums-par-ietekmes-uz-vidi-sakotneja-izvertejuma-veiksanu-piestatnes-ielas-posma Wed, 06 Jan 2021 17:20:44 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 17, Jūrmalā publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/76455-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-turaidas-iela-17-jurmala-publiskas-apspriesanas-laika-sanemto-priekslikumu-un-instituciju-atzinumu-izvertesanu Thu, 17 Dec 2020 12:43:52 +0200 Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu Krāču ielā 6 http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/ietekmes_uz_vidi_sakotnejais_izvertejums/informativie_pazinojumi/76409-informativais-pazinojums-par-ietekmes-uz-vidi-sakotneja-izvertejuma-veiksanu-kracu-iela-6 Mon, 14 Dec 2020 13:28:44 +0200 Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums pludmales nogabalam no Viktorijas ielas līdz Konkordijas ielai http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/ietekmes_uz_vidi_sakotnejais_izvertejums/sakotnejie_izvertejumi/76304-paredzetas-darbibas-ietekmes-uz-vidi-sakotnejais-izvertejums-pludmales-nogabalam-no-viktorijas-ielas-lidz-konkordijas-ielai Mon, 07 Dec 2020 09:05:41 +0200 Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma redakcijas pilnveidošanu http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/76273-par-jurmalas-pilsetas-teritorijas-planojuma-redakcijas-pilnveidosanu Mon, 07 Dec 2020 14:15:46 +0200 Paziņojums par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumā Nr.194 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu" http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/76207-pazinojums-par-grozijumiem-jurmalas-pilsetas-domes-2018gada-26aprila-lemuma-nr194-par-detalplanojuma-zemesgabalam-juras-iela-1-jurmala-apstiprinasanu Mon, 07 Dec 2020 14:14:17 +0200 Par detālplānojuma zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā publisko apspriešanu http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/76176-par-detalplanojuma-zemesgabalam-klavu-iela-1a-jurmala-publisko-apspriesanu Mon, 30 Nov 2020 16:00:49 +0200 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Rotas ielā 20 un 22 apstiprināšanu http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/76174-pazinojums-par-detalplanojuma-grozijumu-zemesgabaliem-rotas-iela-20-un-22-apstiprinasanu Mon, 07 Dec 2020 14:13:29 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Glūdas ielā 26 apstiprināšanu http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/76172-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-gludas-iela-26-apstiprinasanu Mon, 07 Dec 2020 14:12:02 +0200