Sākumlapa http://www.jurmala.lv Sākumlapa lv Tue, 18 Jun 2019 10:28:58 +0200 Pilsētsaimniecības un drošības komitejas ārkārtas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/20727-pilsetsaimniecibas-un-drosibas-komitejas-arkartas-sede Mon, 17 Jun 2019 16:45:53 +0200 Ēdināšanas pakalpojumi Jūrmalas pilsētas domei http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/iepirkumi/aktualie_zemslieksna_iepirkumi_no_01_05_2019/66936-edinasanas-pakalpojumi-jurmalas-pilsetas-domei Wed, 12 Jun 2019 15:59:47 +0200 Attīstības un vides jautājumu komitejas ārkārtas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/20683-attistibas-un-vides-jautajumu-komitejas-arkartas-sede Tue, 11 Jun 2019 12:27:37 +0200 AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” pārdod valsts dzīvokļa īpašumu Nr.51 Jurģu ielā 4 http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/privatizacija/66849-as-publisko-aktivu-parvalditajs-possessor-privatizacijas-agentura-pardod-valsts-dzivokla-ipasumu-nr51-jurgu-iela-4 Fri, 07 Jun 2019 10:28:18 +0200 AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” pārdod valsts dzīvokļa īpašumu Nr.27 Skolas ielā 69B http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/privatizacija/66848-as-publisko-aktivu-parvalditajs-possessor-privatizacijas-agentura-pardod-valsts-dzivokla-ipasumu-nr27-skolas-iela-69b Fri, 07 Jun 2019 10:28:28 +0200 Ēdiena piegāde JPPI “Sprīdītis” http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/iepirkumi/aktualie_zemslieksna_iepirkumi_no_01_05_2019/66781-ediena-piegade-jppi-spriditis Wed, 12 Jun 2019 14:34:19 +0200 Pašvaldības iepirkumu komisijas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/20537-pasvaldibas-iepirkumu-komisijas-sede Thu, 23 May 2019 16:40:18 +0200 Administratīvās komisijas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/20535-administrativas-komisijas-sede Thu, 23 May 2019 16:39:33 +0200 Koku vērtēšanas komisijas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/20536-koku-vertesanas-komisijas-sede Thu, 23 May 2019 16:39:57 +0200 Pašvaldības iepirkumu komisijas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/20533-pasvaldibas-iepirkumu-komisijas-sede Thu, 23 May 2019 16:38:56 +0200 Rakšanas atļauju izsniegšanas komisijas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/20534-raksanas-atlauju-izsniegsanas-komisijas-sede Thu, 23 May 2019 16:39:15 +0200 Domes sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/20532-domes-sede Mon, 17 Jun 2019 10:08:18 +0200 Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/20530-bernu-tiesibu-aizsardzibas-komisijas-sede Thu, 23 May 2019 16:37:43 +0200 Koku vērtēšanas komisijas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/20531-koku-vertesanas-komisijas-sede Thu, 23 May 2019 16:38:12 +0200 Rakšanas atļauju izsniegšanas komisijas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/20527-raksanas-atlauju-izsniegsanas-komisijas-sede Thu, 23 May 2019 16:36:37 +0200 Dzīvokļu komisijas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/20529-dzivoklu-komisijas-sede Thu, 23 May 2019 16:37:22 +0200 Finanšu komitejas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/20528-finansu-komitejas-sede Mon, 17 Jun 2019 10:30:28 +0200 Pašvaldības iepirkumu komisijas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/20525-pasvaldibas-iepirkumu-komisijas-sede Thu, 23 May 2019 16:35:31 +0200 Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/20526-nekustama-ipasuma-iznomasanas-un-iziresanas-komisijas-sede Thu, 23 May 2019 16:36:11 +0200 Koku vērtēšanas komisijas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/20523-koku-vertesanas-komisijas-sede Thu, 23 May 2019 16:34:35 +0200