Sākumlapa http://www.jurmala.lv Sākumlapa lv Sat, 23 Jan 2021 18:30:59 +0200 Izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/25276-izglitibas-un-kulturas-jautajumu-komitejas-arkartas-sede Wed, 20 Jan 2021 10:21:34 +0200 Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas ārkārtas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/25275-socialo-veselibas-un-integracijas-jautajumu-komitejas-arkartas-sede Wed, 20 Jan 2021 10:19:57 +0200 SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu: Nr.11 Kauņas ielā 26 http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/privatizacija/76978-sia-publisko-aktivu-parvalditajs-possessor-pardod-neiziretu-valsts-dzivokla-ipasumu-nr11-kaunas-iela-26 Tue, 19 Jan 2021 15:39:00 +0200 Informatīvais izdevums "Jūrmalas Avīze" 2021. gads http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/informativais_izdevums_jurmalas_avize/2021__gads/76886-informativais-izdevums-jurmalas-avize-2021-gads Thu, 14 Jan 2021 14:22:30 +0200 SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē pārdod izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus Nr.3 Artilērijas ielā 2A un Nr.70 Jurģu ielā 4 http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/privatizacija/76706-sia-publisko-aktivu-parvalditajs-possessor-elektroniskaja-izsole-pardod-iziretus-valsts-dzivoklu-ipasumus-nr3-artilerijas-iela-2a-un-nr70-jurgu-iela-4 Fri, 08 Jan 2021 10:33:59 +0200 SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārdod izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.3 Ventspils šosejā 17 http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/privatizacija/76577-sia-publisko-aktivu-parvalditajs-possessor-pardod-iziretu-valsts-dzivokla-ipasumu-nr3-ventspils-soseja-17 Mon, 28 Dec 2020 08:46:58 +0200 Administratīvās komisijas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/25241-administrativas-komisijas-sede Tue, 22 Dec 2020 16:40:30 +0200 Koku vērtēšanas komisijas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/25242-koku-vertesanas-komisijas-sede Tue, 22 Dec 2020 16:40:54 +0200 Pašvaldības iepirkumu komisijas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/25243-pasvaldibas-iepirkumu-komisijas-sede Tue, 22 Dec 2020 16:41:12 +0200 Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/25240-bernu-tiesibu-aizsardzibas-komisijas-sede Tue, 22 Dec 2020 16:38:43 +0200 Rakšanas atļauju izsniegšanas komisijas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/25239-raksanas-atlauju-izsniegsanas-komisijas-sede Tue, 22 Dec 2020 16:37:47 +0200 Pašvaldības iepirkumu komisijas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/25238-pasvaldibas-iepirkumu-komisijas-sede Tue, 22 Dec 2020 16:36:50 +0200 Domes sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/25237-domes-sede Mon, 18 Jan 2021 10:21:26 +0200 Dzīvokļu komisijas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/25235-dzivoklu-komisijas-sede Tue, 22 Dec 2020 16:34:25 +0200 Koku vērtēšanas komisijas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/25236-koku-vertesanas-komisijas-sede Tue, 22 Dec 2020 16:35:04 +0200 Rakšanas atļauju izsniegšanas komisijas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/25234-raksanas-atlauju-izsniegsanas-komisijas-sede Tue, 22 Dec 2020 16:33:31 +0200 Attīstības un vides jautājumu komitejas ārkārtas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/25232-attistibas-un-vides-jautajumu-komitejas-arkartas-sede Fri, 22 Jan 2021 09:44:16 +0200 Tūrisma un kurortoloģijas komitejas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/25231-turisma-un-kurortologijas-komitejas-sede Thu, 14 Jan 2021 15:15:46 +0200 Pašvaldības iepirkumu komisijas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/25230-pasvaldibas-iepirkumu-komisijas-sede Tue, 22 Dec 2020 16:24:38 +0200 Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/25229-izglitibas-un-kulturas-jautajumu-komitejas-sede Tue, 12 Jan 2021 12:26:35 +0200