Sākumlapa http://www.jurmala.lv Sākumlapa lv Thu, 17 Jun 2021 22:51:11 +0200 Domes ārkārtas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/26108-domes-arkartas-sede Mon, 14 Jun 2021 11:28:16 +0200 SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts zemes privatizāciju http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/privatizacija/79065-sia-publisko-aktivu-parvalditajs-possessor-pazino-par-valsts-zemes-privatizaciju Wed, 09 Jun 2021 09:46:37 +0200 Apstiprināti valsts nekustamā īpašuma Liesmas ielā 1A privatizācijas noteikumi http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/privatizacija/78808-apstiprinati-valsts-nekustama-ipasuma-liesmas-iela-1a-privatizacijas-noteikumi Wed, 26 May 2021 14:44:29 +0200 Administratīvās komisijas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/26007-administrativas-komisijas-sede Tue, 25 May 2021 15:07:30 +0200 Rakšanas atļauju izsniegšanas komisijas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/26006-raksanas-atlauju-izsniegsanas-komisijas-sede Tue, 25 May 2021 14:58:41 +0200 Koku vērtēšanas komisijas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/26004-koku-vertesanas-komisijas-sede Tue, 25 May 2021 14:42:44 +0200 Pašvaldības iepirkumu komisijas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/26005-pasvaldibas-iepirkumu-komisijas-sede Tue, 25 May 2021 14:46:28 +0200 Dzīvokļu komisijas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/26003-dzivoklu-komisijas-sede Tue, 25 May 2021 14:42:02 +0200 Rakšanas atļauju izsniegšanas komisijas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/26002-raksanas-atlauju-izsniegsanas-komisijas-sede Tue, 25 May 2021 14:36:02 +0200 Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/26001-nekustama-ipasuma-iznomasanas-un-iziresanas-komisijas-sede Tue, 25 May 2021 14:30:55 +0200 Pašvaldības iepirkumu komisijas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/26000-pasvaldibas-iepirkumu-komisijas-sede Tue, 25 May 2021 14:12:25 +0200 Koku vērtēšanas komisijas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/25999-koku-vertesanas-komisijas-sede Tue, 25 May 2021 13:50:20 +0200 Rakšanas atļauju izsniegšanas komisijas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/25997-raksanas-atlauju-izsniegsanas-komisijas-sede Tue, 25 May 2021 13:43:39 +0200 Administratīvās komisijas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/25998-administrativas-komisijas-sede Tue, 25 May 2021 13:45:36 +0200 Pašvaldības iepirkumu komisijas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/25996-pasvaldibas-iepirkumu-komisijas-sede Tue, 25 May 2021 13:35:32 +0200 Koku vērtēšanas komisijas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/25995-koku-vertesanas-komisijas-sede Tue, 25 May 2021 13:31:51 +0200 Rakšanas atļauju izsniegšanas komisijas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/25994-raksanas-atlauju-izsniegsanas-komisijas-sede Tue, 25 May 2021 12:53:50 +0200 Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/25993-eku-un-buvju-tehniska-stavokla-novertesanas-komisijas-sede Tue, 25 May 2021 12:53:21 +0200 SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārdod izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus Vecajā ceļā 9 un Ventspils šosejā 17 http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/privatizacija/78697-sia-publisko-aktivu-parvalditajs-possessor-pardod-iziretus-valsts-dzivoklu-ipasumus-vecaja-cela-9-un-ventspils-soseja-17 Wed, 19 May 2021 09:28:19 +0200 Apvienotās Izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Pilsētsaimniecības un drošības komitejas ārkārtas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/25985-apvienotas-izglitibas-un-kulturas-jautajumu-komitejas-un-pilsetsaimniecibas-un-drosibas-komitejas-arkartas-sede Mon, 17 May 2021 12:54:05 +0200