Sākumlapa http://www.jurmala.lv Sākumlapa lv Sat, 07 Dec 2019 21:12:23 +0200 Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no 01.12.2019 http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/nodokli/informacija_par_nekustama_ipasuma_nodokla_parada_piedzinu/70011-informacija-par-nekustama-ipasuma-nodokla-parada-piedzinu-no-01122019 Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 9.1 panta trešo daļu, darām zināmu, ka Jūrmalas pilsētas dome izdevusi sekojošus dokumentus

]]>
Thu, 05 Dec 2019 16:20:58 +0200
Pašvaldības iepirkumu komisijas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/22350-pasvaldibas-iepirkumu-komisijas-sede Fri, 29 Nov 2019 12:29:27 +0200 Pašvaldības iepirkumu komisijas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/22351-pasvaldibas-iepirkumu-komisijas-sede Fri, 29 Nov 2019 12:29:47 +0200 Domes sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/22349-domes-sede Fri, 29 Nov 2019 12:28:58 +0200 Dzīvokļu komisijas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/22347-dzivoklu-komisijas-sede Fri, 29 Nov 2019 12:27:41 +0200 Koku vērtēšanas komisijas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/22348-koku-vertesanas-komisijas-sede Fri, 29 Nov 2019 12:28:14 +0200 Rakšanas atļauju izsniegšanas komisijas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/22346-raksanas-atlauju-izsniegsanas-komisijas-sede Fri, 29 Nov 2019 12:27:00 +0200 Pašvaldības iepirkumu komisijas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/22344-pasvaldibas-iepirkumu-komisijas-sede Fri, 29 Nov 2019 12:21:42 +0200 Apvienotās komitejas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/22345-apvienotas-komitejas-sede Fri, 29 Nov 2019 12:22:59 +0200 Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/22343-izglitibas-un-kulturas-jautajumu-komitejas-sede Fri, 29 Nov 2019 12:20:52 +0200 Koku vērtēšanas komisijas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/22342-koku-vertesanas-komisijas-sede Fri, 29 Nov 2019 12:20:06 +0200 Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/22341-socialo-veselibas-un-integracijas-jautajumu-komitejas-sede Fri, 29 Nov 2019 12:19:40 +0200 Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/22340-jaunatnes-un-sporta-jautajumu-komitejas-sede Fri, 29 Nov 2019 12:16:08 +0200 Administratīvās komisijas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/22339-administrativas-komisijas-sede Fri, 29 Nov 2019 12:12:37 +0200 Attīstības un vides jautājumu komitejas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/22338-attistibas-un-vides-jautajumu-komitejas-sede Fri, 29 Nov 2019 12:10:32 +0200 Tūrisma un kurortoloģijas komitejas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/22337-turisma-un-kurortologijas-komitejas-sede Fri, 29 Nov 2019 12:07:13 +0200 Rakšanas atļauju izsniegšanas komisijas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/22336-raksanas-atlauju-izsniegsanas-komisijas-sede Fri, 29 Nov 2019 12:05:12 +0200 Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/22335-nekustama-ipasuma-iznomasanas-un-iziresanas-komisijas-sede Fri, 29 Nov 2019 12:01:27 +0200 Transporta un mājokļu jautājumu komitejas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/22334-transporta-un-majoklu-jautajumu-komitejas-sede Fri, 06 Dec 2019 13:10:18 +0200 Pilsētsaimniecības un drošības komitejas sēde http://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/22333-pilsetsaimniecibas-un-drosibas-komitejas-sede Fri, 06 Dec 2019 12:04:17 +0200