Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu paziņo, ka 2020.gada 23.aprīlī Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā ir pieņemts lēmums Nr.14-1/1326 pagarināt darba uzdevuma termiņu detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 99, Jūrmalā, kadastra Nr.13000160503, nosakot, ka darba uzdevums ir derīgs līdz 2022.gada 26.aprīlim.