Akciju sabiedrība “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

  • Nr.43 Skolas ielā 16, Jūrmalā – izsoles sākumcena EUR 9 780.00, nodrošinājums EUR 978.00, izsole 16.10.2019. plkst.13.00, pieteikšanās līdz 03.10.2019. plkst.16.00;
  • Nr.4 Lībiešu ielā 18, Jūrmalā – izsoles sākumcena EUR 19 800.00, nodrošinājums EUR 1 980.00, izsole 23.10.2019. plkst.10.00, pieteikšanās līdz 10.10.2019. plkst.16.00;
  • Nr.70 Skolas ielā 16, Jūrmalā – izsoles sākumcena EUR 14 700.00, nodrošinājums EUR 1 470.00, izsole 30.10.2019. plkst.15.00, pieteikšanās līdz 17.10.2019. plkst.16.00.

 

Izsoles notiek, ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļu īpašumu īrniekiem. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

 

Izsoles un pieteikumu reģistrācija notiek Possessor telpās, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.possessor.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.