AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” pārdod izsolē izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.43 Skolas ielā 16
Publicēts: pirmdiena, 1.jūlijs, 2019
Kategorija: Privatizācija

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.43 Skolas ielā 16, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 8069 – izsoles sākumcena EUR 13040.00, nodrošinājums EUR 1304.00, izsole 16.08.2019. plkst.10-00, pieteikšanās līdz 01.08.2019. plkst.16‑00.

 

Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgā persona neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļa īpašuma īrniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

 

Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)”, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.possessor.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300. 

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE