Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

- Nr.13 Skolas ielā 16, Jūrmalā – izsoles sākumcena EUR 15 500.00, nodrošinājums EUR 1 550.00, izsole 29.03.2019. plkst.9.30;

- Nr.43 Skolas ielā 16, Jūrmalā – izsoles sākumcena EUR 16 300.00, nodrošinājums EUR 1 630.00, izsole 29.03.2019. plkst.13.00;

- Nr.68 Skolas ielā 16, Jūrmalā – izsoles sākumcena EUR 17 000.00, nodrošinājums EUR 1 700.00, izsole 29.03.2019. plkst.14.30.

 

Pieteikšanās līdz 14.03.2019. plkst.16‑00. Izsoles notiek, ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļu īpašumu īrniekiem. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

 

Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.