Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

-Nr.21 Tallinas ielā 12, Jūrmalā – izsoles sākumcena EUR 15 500.00, nodrošinājums EUR 1 550.00, izsole 21.03.2019. plkst.13.00;

-Nr.41 Skolas ielā 69B, Jūrmalā – izsoles sākumcena EUR 17 600.00, nodrošinājums EUR 1 760.00, izsole 21.03.2019. plkst.14.30.

 

Pieteikšanās līdz 07.03.2019. plkst.16‑00. Izsoles notiek, ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļu īpašumu īrniekiem. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

 

Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.