Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 Tērbatas ielā 3A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 7650 – sākumcena EUR 9300.00, nodrošinājums EUR 930.00, izsole 16.03.2018. plkst.14-30, pieteikšanās līdz 01.03.2018. plkst.16-00.

 

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.