Apstiprināti nekustamā īpašuma Vikingu ielā 3A k-1, Vikingu ielā 3 un nekustamā īpašuma (kadastra Nr.1300 504 6502) privatizācijas noteikumi
Publicēts: otrdiena, 26.septembris, 2017
Kategorija: Privatizācija

VAS “Privatizācijas aģentūra” paziņo:

Apstiprināti nekustamā īpašuma Vikingu ielā 3A k-1, Jūrmalā; Vikingu ielā 3, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 004 6508) un nekustamā īpašuma (kadastra Nr.1300 504 6502), privatizācijas noteikumi. Nosacītā cena – EUR 3511400.

Pirmpirkuma tiesības atzītas nomniekam.

Apliecinājuma iesniegšana privatizēt objektu noteikta divās kārtās:

  1. pirmpirkuma tiesīgajai personai apliecinājums jāiesniedz mēneša laikā no noteikumu saņemšanas,
  2. ja nomnieks nerealizēs savas pirmpirkuma tiesības, tad tiks izsludināts jauns apliecinājumu iesniegšanas termiņš citiem privatizācijas subjektiem.

Informācija Privatizācijas aģentūras mājaslapā http://www.pa.gov.lv sadaļā Zemesgabali un nekustamā īpašuma objekti/Paziņojumi, tālr. 67021403.

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE