Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

- Nr.18 Tallinas ielā 12, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 7526 – izsoles sākumcena EUR 11100.00, nodrošinājums EUR 1110.00, izsole 14.09.2017. plkst.13-00;

- Nr.4 Vecajā ceļā 7, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 7534 – izsoles sākumcena EUR 8700.00, nodrošinājums EUR 870.00, izsole 14.09.2017. plkst.15-30.

 

Pieteikšanās termiņš līdz 31.08.2017. plkst.16-00. Izsoles notiek, ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļu īpašumu īrniekiem. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

 

Izsoles un pieteikumu reģistrācija notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.