VAS “Privatizācijas aģentūra” paziņo:

Atjaunots pieteikšanās termiņš nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 31, Jūrmalā, kadastra Nr.13000142010, privatizācijai saskaņā ar 11.05.2017. apstiprinātajiem privatizācijas noteikumiem.

Nosacītā cena - EUR 94000,00.

Apliecinājumi iesniedzami Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, līdz 10.08.2017. plkst.17.00.

Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā izsole notiks 24.08.2017. plkst.10.00 Privatizācijas aģentūrā.

Papildu informācija: http://www.pa.gov.lv sadaļā Izsoles, tālrunis uzziņām 67021419, 67021358.