VAS “Privatizācijas aģentūra” paziņo:

Apstiprināti nekustamā īpašuma Vikingu ielā 3A k-1; Vikingu ielā 3, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 004 6508) un nekustamā īpašuma (kadastra Nr.1300 504 6502), privatizācijas noteikumi. Nosacītā cena – EUR 4048500.

Pirmpirkuma tiesības atzītas nomniekam.

 

Apliecinājuma iesniegšana privatizēt objektu noteikta divās kārtās:

  1. pirmpirkuma tiesīgajai personai apliecinājums jāiesniedz mēneša laikā no noteikumu saņemšanas,
  2. ja nomnieks nerealizēs savas pirmpirkuma tiesības, tad tiks izsludināts jauns apliecinājumu iesniegšanas termiņš citiem privatizācijas subjektiem.

 

Informācija Privatizācijas aģentūras mājaslapā http://www.pa.gov.lv sadaļā Zemes un nekustamā īpašuma privatizācija/Paziņojumi, tālr. 67021403.