Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļu īpašumus:

  • Nr.5 Dzirksteles ielā 2B, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 7477 – sākumcena EUR 7 300.00, nodrošinājums EUR 730.00, izsole 19.01.2017. plkst. 14‑00;
  • Nr.13 Dzirksteles ielā 2B, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 7478 – sākumcena EUR 2 400.00, nodrošinājums EUR 310.00, izsole 19.01.2017. plkst. 16‑00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Pieteikšanās līdz 05.01.2017. plkst.16-00. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021374.