VAS „Privatizācijas aģentūra” paziņo:

19.08.2016. noslēgts nekustamā īpašuma Melderu ielā 4, Jūrmalā (kad.Nr.13000220049) nomaksas pirkuma līgums. Pircējs L.Bogdanovs, pirkuma cena 5300,00 EUR.

30.08.2016. noslēgts nekustamā īpašuma Lašu ielā 12, Jūrmalā (kad.Nr.13005022601) pirkuma līgums. Pircējs S.Cepurniece, pirkuma cena 58000,00 EUR.