Apstiprināti ēkas Lašu ielā 12 privatizācijas noteikumi
Publicēts: otrdiena, 28.jūnijs, 2016
Kategorija: Privatizācija

VAS “Privatizācijas aģentūra” paziņo:

Apstiprināti ēkas Lašu ielā 12, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 502 2601) privatizācijas noteikumi. Pirmpirkuma tiesības atzītas zemesgabala, uz kura atrodas ēka, kopīpašniecei. Nosacītā cena - EUR 58 000,00.

Apliecinājuma iesniegšana privatizēt ēku noteikta divās kārtās:

  1. pirmpirkuma tiesīgajai personai apliecinājums jāiesniedz mēneša laikā no privatizācijas noteikumu saņemšanas,
  2. ja pirmpirkuma tiesīgā persona nerealizēs pirmpirkuma tiesības, tad tiks izsludināts jauns apliecinājumu iesniegšanas termiņš citiem privatizācijas subjektiem.

Informācija: http://www.pa.gov.lv sadaļā Zemes un nekustamā īpašuma privatizācija/Paziņojumi, tālr. 67021403.

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE