VAS “Privatizācijas aģentūra” paziņo:

Apstiprināti nekustamā īpašuma Melderu ielā 4, Jūrmalā, kadastra nr. 1300 022 0049, privatizācijas noteikumi.

Nosacītā cena - EUR 4900,00.

Apliecinājumi iesniedzami Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, līdz 08.07.2016. plkst.16.00.

Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā izsole notiks 22.07.2016. plkst.15.00 Privatizācijas aģentūrā.

Papildu informācija: www.pa.gov.lv sadaļā Izsoles, tālrunis uzziņām 67021403.