VAS "Privatizācijas aģentūra" paziņo:

06.05.2016. noslēgts nekustamā īpašuma Rīgas ielā 41, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 3509, nomaksas pirkuma līgums. Objekta pircējs Normunds Puško, objekta pirkuma cena - 220500,00 EUR.