Valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” paziņo:

20.05.2016. noslēgts nekustamā īpašuma (kadastra Nr.1300 022 0028) Melderu ielā 5, Jūrmalā, pirkuma līgums. Pircējs – Benjamin Charles Martin Fitzgerald - OʼConnor, pirkuma cena EUR 5979,00.