VAS “Privatizācijas aģentūra” paziņo:

Apstiprināti nekustamā īpašuma Melderu ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 022 0028, privatizācijas noteikumi.
Nosacītā cena - EUR 5979,00.
Apliecinājumi iesniedzami Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, līdz 06.05.2016. plkst.16.00.
Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā izsole notiks 20.05.2016. plkst.14.00 Privatizācijas aģentūrā.

 

Apstiprināti nekustamā īpašuma Melderu ielā 4, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 022 0049, privatizācijas noteikumi.
Nosacītā cena - EUR 6100,00.
Apliecinājumi iesniedzami Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, līdz 06.05.2016. plkst.16.00.
Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā izsole notiks 20.05.2016. plkst.15.00 Privatizācijas aģentūrā.

 

Papildu informācija: http://www.pa.gov.lv sadaļā Izsoles, tālrunis uzziņām 67021403.