VAS “Privatizācijas aģentūra” paziņo:

10.02.2016. noslēgts nekustamā īpašuma (kadastra Nr.1300 003 0704) Vikingu ielā 22, Jūrmalā, pirkuma līgums. Pircējs - SIA "NIF" Dzīvojamie īpašumi , pirkuma cena 268 000 eiro.