Pasākumu afišas
Koncerti Dubultu koncertzālē
15.10.2019 - 28.11.2019
Dubultu Kultūras kvartālā Jūrmalas Mūzikas vidusskolā Strēlnieku prospektā 30
PAF Latvijas-Igaunijas apvienotās basketbola līgas spēle
19.10.2019 - 19.10.2019
Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta zālē, Raiņa ielā 55
Tikšanās ar rakstnieci Ingu Žoludi
17.10.2019
Dubultu Kultūras kvartālā Centrālā bibliotēkā Strēlnieku prospektā 30
Astrologa, grāmatu autora Andra Rača grāmatas „Ceļā uz mīlestību” atvēršanas svētki.
25.10.2019
Dubultu Kultūras kvartālā Centrālā bibliotēkā Strēlnieku prospektā 30
Pirmizrāde! “Kas esi tu – Alise Bērziņa?”
27.10.2019
Jūrmalas teātris, Muižas ielā 7
Kino Jūrmalā oktobra mēnesī
06.10.2019 - 27.10.2019
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Zilā karoga vēstnešu programma
21.10.2019
Jūrmalas cetrālajā bibliotēkā
Seminārs „Dzīvot mierā ir iespējams”
22.10.2019
Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā
Dzintars Adienis. Izstāde "Pasaules elpa"
04.09.2019 - 28.10.2019
Jūrmalas Kultūras centrā
Vilnis Raudseps. Izstāde "Abrakadabra krāsās"
10.09.2019 - 19.10.2019
Bulduru Izstāžu nams
oktobris 2019
01 oktobris
otrdiena
12.00
Edinburgas prosp.75
01 oktobris
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
02 oktobris
trešdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
03 oktobris
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
04 oktobris
piektdiena
10.00
Jomas ielā 17
08 oktobris
otrdiena
09.00
Pilsētsaimniecības un drošības komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

J.Lediņš

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas pamatbudžeta un maksas pakalpojumu budžeta izmaiņām un grozījumiem

K.Platnieks

 1.  

Par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem projekta “Motorlaivas ar jūras spējas kategoriju C un tās aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai” noslēgumu

 

08 oktobris
otrdiena
10.00
Transporta un mājokļu jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

L.Loskutova

 1.  

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-515, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

G.Kovaļevska

 1.  

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-502, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61-52, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

08 oktobris
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
09 oktobris
trešdiena
09.00
Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Par naudas balvas piešķiršanu Jūrmalas pašvaldības dalībniekiem “Latvijas Jaunatnes VIII Olimpiādes” ietvaros

J.Rāfelds

 1.  

Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistei un viņas trenerim

 

 1.  

Par Jūrmalas Sporta servisa centra programmu “Sporta pasākumu”, “Sporta veidu attīstība” budžeta grozījumiem

 

09 oktobris
trešdiena
10.00
Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

D.Riņķe

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas budžeta izmaiņām un grozījumiem

L.Rokjāne

 1.  

Par Labklājības pārvaldes budžeta izmaiņām tāmē

L.Grobiņa

 1.  

Par sociālās dzīvojamās telpas Tērbatas ielā 41-16, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

G.Kovaļevska

 1.  

Par Pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” izmaiņām tāmē 10.3.1. “Pansionāta pakalpojumu sniegšana”

A.Bērzupe

 1.  

Par izmaiņām PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centra - Sloka” 2019.gada budžeta pieprasījumā

G.Prolis

10 oktobris
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
10 oktobris
ceturtdiena
11.30
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

R.Sproģe

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

L.Tesnova

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Salacas ielā 4 k-1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

S.Brauere

 1.  

Kultūras nodaļas nolikums

D.Liepiņa

 1.  

Par budžeta grozījumiem un izmaiņām Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra (BJIC) 2019.gada ieņēmumu un izdevumu tāmē

E.Majore

 1.  

Par Jūrmalas Sporta skolas budžeta grozījumiem

S.Bērziņš

 1.  

Par Majoru vidusskolas 2019.gada budžeta grozījumiem

I.Ose

 1.  

Par grozījumiem sākumskolas „Taurenītis” 2019.gada mērķdotācijas, pamatbudžeta un maksas pakalpojumu budžeta tāmēs

S.Limba

 1.  

Eiropas Savienības „Erasmus+” programmas pamatdarbības Nr.2 skolu apmaiņas partnerību projekta Nr.2019-1-EL01-KA229-062931_2 projekta “ “Prevencija ir labāka nekā dziedināšana”, kā teica Hipokrāts”/ “ “Prevention is better than cure”, as Hippocrates said” ” īstenošanu

I.Aroniete

 1.  

Par viena audzēkņa izmaksu noteikšanu savstarpējo norēķinu veikšanai vispārējās izglītības un pirmsskolas izglītības iestādēs

I.Brača

 1.  

Par Budžeta nodaļas 2019.gada budžeta grozījumiem

 

 1.  

Par Budžeta nodaļas 2020.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Pumpuru vidusskolas īstenotā projekta “Solis tuvāk nākotnes skolai” 2020.gada budžeta pieprasījumu

A.Bruņeniece

 1.  

Par Vaivaru pamatskolas projekta “Ceļā uz apjomīgākiem mērķiem un pilsoniskumu Eiropas reģionos” 2020.gada budžeta pieprasījumu

I.Kārkliņa

11 oktobris
piektdiena
10.00
Jomas ielā 17
15 oktobris
otrdiena
11.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
15 oktobris
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
16 oktobris
trešdiena
09.30
Tūrisma un kurortoloģijas komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas 2020.gada budžeta pieprasījumu programmā “Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi”

L.Madelāne

 1.  

Par 2020. gada budžeta pieprasījumu Mārketinga un ārējo sakaru Mārketinga nodaļas Tūrisma informācijas centram

A.Stramkale

16 oktobris
trešdiena
10.00
Attīstības un vides jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par Pilsētplānošanas nodaļas 2019.gada budžeta grozījumiem

V.Zvejniece

 1.  

Par būvju nojaukšanu Kapteiņa Zolta ielā 140, Jūrmalā

 

 1.  

Par būves nojaukšanu “Priedaines satiksmes mezgls”, Jūrmalā

 

 1.  

Par būves nojaukšanu  Baložu ielā 4A, Jūrmalā

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Žubītes ielā 43, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kāpu ielā 68/70, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Tallinas ielā 20, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481 „Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2020.gada budžeta projektu

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas 2020.gada budžeta pieprasījumu

B.Birzniece

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Projektu nodaļas koordinēto Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa 3.1.kategorijas “publiski pieejamu teritoriju labiekārtošana, tai skaitā atpūtas infrastruktūras atjaunošana vai izveide” 2019.gada apstiprinātajiem un īstenotajiem projektiem.

I.Strazdiņa

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Projektu nodaļas koordinēto Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa 3.1.kategorijas “publiski pieejamu teritoriju labiekārtošana, tai skaitā atpūtas infrastruktūras atjaunošana vai izveide” 2020.gada prioritāšu un maksimālās piešķiramās pašvaldības līdzfinansējuma summas apstiprināšanu.

 

 1.  

Par projekta “Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta” 2020.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra nolikumā  Nr.54 „Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikums”

 

 1.  

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam 1.2. apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekta “Ilgtspējīga [sa]darbība” 2020.gada budžeta pieprasījumu.

 

 1.  

Par grozījumiem Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” projekta “Sadarbība un zināšanu nodošana dabas tūrisma attīstības veicināšanai” 2019.gada budžetā un projekta noslēgumu

 

 1.  

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

S.Brauere

 1.  

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 013 1202 daļas nomas līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par kafejnīcas Dzintari 1510, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1510 003 daļas iznomāšanu

 

 1.  

Par zemesgabala Kauguri 0509, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas 2020.gada budžeta pieprasījumu

 

16 oktobris
trešdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
17 oktobris
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
18 oktobris
piektdiena
10.00
Jomas ielā 17
21 oktobris
pirmdiena
17.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
22 oktobris
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
22 oktobris
otrdiena
14.00
Dubultu prosp.1
22 oktobris
otrdiena
17.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
23 oktobris
trešdiena
10.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
23 oktobris
trešdiena
11.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
23 oktobris
trešdiena
18.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
24 oktobris
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
25 oktobris
piektdiena
10.00
Jomas ielā 17
29 oktobris
otrdiena
11.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
29 oktobris
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
29 oktobris
otrdiena
15.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
30 oktobris
trešdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
31 oktobris
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
31 oktobris
ceturtdiena
11.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5