Pasākumu afišas
Janvāris – barikāžu atceres laiks
20.01.2021 - 31.01.2021
Kauguru kultūras nams
1 / 2
janvāris 2021
18 septembris
2020 gads
piektdiena
10.00
Jomas ielā 17
18 septembris
2020 gads
piektdiena
10.00
Apvienotā Izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Par viena audzēkņa izmaksu noteikšanu vispārējās izglītības un pirmsskolas izglītības iestādēs

I.Brača

 1.  

Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu

I.Vasmanis

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā Nr.472 “Par vispārējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku minimālo mēneša darba algas likmju noteikšanu un finansēšanu”

 

 1.  

Par izglītības iestādes “Jūrmalas Aspazijas pamatskola” dibināšanu reorganizējot izglītības iestādes “Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola” un “Jūrmalas Alternatīvā skola”

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas nolikums”

I.Vanka-Treifelde

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 27.novembra nolikumā Nr.25 „Jūrmalas Alternatīvās skolas nolikums”

I.Bērziņa

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

L.Tesnova

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.marta lēmumā Nr.148 ”Par 5. starptautisko Baltijas jūras koru konkursu un Jasmīnas kora koncertu” un ilgtermiņa saistību uzņemšanos

K.Zelicka

 1.  

Par profesionālās sporta ievirzes izglītības iestādes “Jūrmalas Sporta skola” reorganizāciju un profesionālās sporta ievirzes izglītības iestādes “Jūrmalas Futbola skola” dibināšanu

K.Martinsone

 1.  

Jūrmalas Futbola skolas nolikums

 

18 septembris
2020 gads
piektdiena
12.00
Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu optimizāciju

L.Grobiņa