Pasākumu afišas
1 / 3
aprīlis 2021
09 marts
otrdiena
09.00
Pilsētsaimniecības un drošības komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

J.Lediņš

 1.  

Par dalību Valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” atklātā projektu konkursā

E.Pivarūns

 1.  

Par totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanu Raiņa ielā 112a, Jūrmalā

I.Šponberga

 1.  

Par turpmāko rīcību ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošām dzīvojamām telpām

G.Kovaļevska

09 marts
otrdiena
10.00
Transporta un mājokļu jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

L.Loskutova

 1.  

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-5 - 3, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

G.Kovaļevska

 1.  

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-6 - 28, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 9-32, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 1.  

Par pagaidu dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-227, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-522, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 16, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 13-23, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2- 35, Jūrmalā, īres līguma pārjaunojuma līguma noslēgšanu

 

09 marts
otrdiena
11.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
09 marts
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75