Pasākumu afišas
1 / 3
aprīlis 2021
17 marts
trešdiena
10.00
Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

L.Tesnova

 1.  

Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas amatiem ārkārtējās situācijas laikā

 

17 marts
trešdiena
10.30
Tūrisma un kurortoloģijas komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par tūrisma un darījumu tūrisma statistikas datiem par 2020.gadu

I.Šponberga

17 marts
trešdiena
11.00
Attīstības un vides jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidi Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

Z.Sapronova

 1.  

Par būves nojaukšanu Bērzaunes ielā 1, Jūrmalā

V.Zvejniece

 1.  

Par būves nojaukšanu Tirgoņu ielā 11, Jūrmalā

 

 1.  

Par neapdzīvojamās telpas Nr.5 Jomas ielā 10, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

S.Brauere

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.24 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Valkas ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Grozījumi 2016.gada 1.marta Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/203 (Drosmes iela 2, Jūrmalā)

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 51, Jūrmalā, un zemesgabala daļas Raiņa ielā 53, Jūrmalā, iegādi