1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu

L.Tesnova

  1.  

Par līguma slēgšanu ar Eiropas Investīciju banku

G.Ose

  1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu”

 

  1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu

I.Brača