Pasākumu afišas
Janvāris – barikāžu atceres laiks
20.01.2021 - 31.01.2021
Kauguru kultūras nams
1 / 2
janvāris 2021
15 decembris
2020 gads
otrdiena
11.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
15 decembris
2020 gads
otrdiena
11.00
Finanšu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

  1.  

Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis

  1.  

Saistošie noteikumi "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevām"

J.Ķēniņš

  1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

L.Tesnova

  1.  

Par līguma slēgšanu ar Eiropas Investīciju banku

G.Ose

  1.  

Par prasību parādu norakstīšanu

S.Brauere

  1.  

Par prasību parādu norakstīšanu

V.Zvejniece

  1.  

Par prasību parādu norakstīšanu

V.Kurpelis

  1.  

Par prasību parādu norakstīšanu

I.Šponberga

  1.  

Par Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.1.apakšsadaļas “Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana” projekta “Pārgājienu tūrisma maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā” noslēgumu

A.Stramkale

  1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”

I.Brača

15 decembris
2020 gads
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
15 decembris
2020 gads
otrdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5