Pasākumu afišas
Janvāris – barikāžu atceres laiks
20.01.2021 - 31.01.2021
Kauguru kultūras nams
1 / 2
janvāris 2021
10 decembris
2020 gads
ceturtdiena
09.00
Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

  1.  

Darba kārtības apstiprināšana

I.Kausiniece

  1.  

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gadam 1.2.apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī’’ projekta “Jūrmalas jauniešu līdzdalības mehānisms” īstenošanu

E.Majore

10 decembris
2020 gads
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
10 decembris
2020 gads
ceturtdiena
10.00
Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
  1.  

Darba kārtības apstiprināšana

D.Riņķe

  1.  

Par parāda norakstīšanu

L.Grobiņa

  1.  

Par parāda norakstīšanu

 

  1.  

Par Labklājības pārvaldes budžeta izmaiņām tāmēs

 

  1.  

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-77, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

G.Kovaļevska

  1.  

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-107, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

  1.  

Par atlaišanas pabalsta, darba algas un atvaļinājuma kompensācijas izmaksu Veselības veicināšanas daļas vadītājai

A.Bērzupe

10 decembris
2020 gads
ceturtdiena
11.00
Domes ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
  1.  

Par Jūrmalas pilsētas  pašvaldības saistību apmēra palielināšanu “Mežsargu ielas seguma nomaiņa no grants seguma uz asfaltbetona segumu posmā no dzelzceļa līdz Vasaras ielai, Jūrmalā” investīciju projektam

 

I.Brača