1.  

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas 2021.gada budžeta pieprasījumu

O.Balciune

  1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs" 2021.gada budžeta pieprasījumu

A.Bērzupe

  1.  

Par Labklājības pārvaldes budžeta pieprasījumu 2021.gadam

L.Grobiņa

  1.  

Par Projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” 2021. gada budžeta pieprasījumu

 

  1.  

Par Projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” 2021. gada budžeta pieprasījumu

 

  1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes Konceptuālā ziņojuma par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstības uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

G.Kovaļevska