Pasākumu afišas
Izstāde "Ziemeļu dimensija"
25.11.2020 - 03.01.2021
Jūrmalas pilsētas muzejs
Interaktīvā izstāde bērniem “Saulains stūrītis”
09.09.2020 - 28.02.2021
Aspazijas māja, Z.Meierovica prospekts 18/20
1 / 4
decembris 2020
08 oktobris
ceturtdiena
09.00
Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
  1.  

Darba kārtības apstiprināšana

I.Kausiniece

  1.  

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019.gadam 1.2. apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekta “Ilgtspējīga [sa]darbība” noslēgumu

E.Majore

  1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15. februāra lēmumā Nr.58  “Par Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu”

 

  1.  

Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gadam 1.2. apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī’’ otrajā atklātajā projektu konkursā

 

  1.  

Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistam un trenerim

J.Rāfelds

08 oktobris
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
08 oktobris
ceturtdiena
10.00
Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
  1.  

Darba kārtības apstiprināšana

D.Riņķe

  1.  

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-64, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

G.Kovaļevska

  1.  

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-66, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

  1.  

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-104, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

  1.  

Par Labklājības pārvaldes budžeta grozījumiem un izmaiņām tāmēs

L.Grobiņa