Pasākumu afišas
Izstāde "Ziemeļu dimensija"
25.11.2020 - 03.01.2021
Jūrmalas pilsētas muzejs
Interaktīvā izstāde bērniem “Saulains stūrītis”
09.09.2020 - 28.02.2021
Aspazijas māja, Z.Meierovica prospekts 18/20
1 / 4
decembris 2020
28 oktobris
trešdiena
10.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
28 oktobris
trešdiena
11.00
Attīstības un vides jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par Attīstības pārvaldes Vides nodaļas 2020.gada budžeta grozījumu

J.Artemjevs

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 30.jūlija lēmumā Nr.306 “Par Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2020.gadam apstiprināšanu” un Jūrmalas pilsētas videonovērošanas konceptuālā ziņojuma uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

M.Rikšis

 1.  

Par Grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija lēmumā Nr.334 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” īstenošanu” un lēmuma pielikumā, un projekta "Ķemeru parka pārbūve un restaurācija" finansēšanas plānā un budžeta atšifrējumā pa aktivitātēm.

B.Birzniece

 1.  

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas Būvniecības daļas   2020.gada budžeta grozījumiem.

 

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.66 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”  projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” īstenošanu” un projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” budžetā

 

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmumā Nr.607 “Par Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta “Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta” īstenošanu”

I.Šponberga

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas 2020.gada budžeta grozījumiem programmā “Pilsētas ekonomiskās attīstības pasākumi”

 

 1.  

Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta “Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta” 2021.gada budžetu

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Projektu nodaļas 2021.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Pilsētplānošanas nodaļas 2021.gada budžeta pieprasījums

V.Zvejniece

 1.  

Ārējo sakaru un protokola nodaļas 2021.gada budžeta projekts programmā "Starptautiskā un institucionālā sadarbība"

I.Ķelpe

28 oktobris
trešdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5